O firme

Základnými kameňmi firemnej kultúry spoločnosti MARIANNA sú:

Kvalita
Naša spoločnosť sa orientuje na výrobu a predaj cukrárenských a pekárenských výrobkov, ktoré neustále kontroluje kvalitu počas výroby a skladovania, týmto sa znižuje riziko vzniku nekvality.

Zodpovednosť
Poskytovanie služieb na najvyššej úrovni vyžaduje aj prijatie zodpovednosti za riešenie prípadných problémov, či reklamácií. Pracovníci spoločnosti MARIANNA sa v maximálne možnej miere snažia vyjsť zákazníkovi v ústrety a v prípade oprávnených sťažností ich riešiť rýchlo a efektívne. Zodpovednosť sa však viaže aj na plnenie záväzkov voči našim dodávateľom a štátu.

Inovácia
Jednou zo základných stratégií našej firmy je neustála inovácia výrobkov podľa požiadaviek trhu, spotrebiteľov a samozrejme podľa požiadaviek našich zákazníkov. Každý rok uvádzame na trh mnoho nových výrobkov, a tak si každý zákazník určite vyberie pre seba ten najvhodnejší výrobok.

Sme presvedčení, že iba kombináciou týchto bodov a zároveň ďalších hodnôt - ako sú čestnosť a poctivosť môžeme získať spokojných zákazníkov. Dobré meno spoločnosti MARIANNA s.r.o. na Slovensku je dôkazom toho, že náš prístup ku firemnej kultúre je správny.